Wat is een olieafscheider?

Een olieafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een olie-/benzineafscheider zorgt ervoor dat er een ‘schone’ lozing op het gemeentelijke riool plaats vindt. Een olie-/benzineafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt. Een olie-/benzineafscheider dient geplaatst te worden in het riool leidingwerk na het lozingspunt (afvoergoot/kolken/afwateringspunt) en vóór de aansluiting op het gemeenteriool. (nb. loost u op open water? Dan dient u een coalescentieafscheider te plaatsen, in deze coalescentieafscheider is een coalescentiefilter geplaatst, waardoor het rendement van deze afscheider <5mg/ltr behaalt)

Olieafscheiders worden o.a. toegepast bij:

 • Wasplaatsen

 • Wasstraten, autowasstraten carwash installaties

 • Tankstations

 • Garagebedrijven

 • Busstations

 • Afspuitplaatsen

 • Overslagplaatsen van fossiele brandstoffen

 • Laadkuilen

 • Loskuilen

 • Parkeerplaatsen

 • Transformatorhuizen

 • Laadperrons

 • Luchthavens

 

Bekijk hier het gehele olieafscheider programma en bestel de gewenste olie/benzineafscheider.
Bekijk hier de diverse verschillende olie-/benzineafscheider typen.

Handleidingen
Klik hier voor de capaciteitsberekening
Documentatie
Offerte aanvragen

 

 

 

 

 

AQUAFIX MILIEU B.V.

Genieweg 20
3641 RH MIJDRECHT

Postbus 288
3640 AG MIJDRECHT

Tel. : +31 297 26 29 29
Fax : +31 297 26 12 72

aquafix@aquafix.nl
https://aquafix.nl/nl

 

www.vetafscheider.com

www.inspectieput.nl

www.straatkolk.nl

www.betonput.com

www.lamellenafscheider.com
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren